Menu

Język

Biuro tłumaczeń
Ex professo

Mam na imię Wioletta Wysocka. Jestem absolwentką Kolegium Karkonoskiego - wydział germanistyki w zakresie nauczania języka niemieckiego oraz uzupełniających studiów magisterskich na wydziale germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

W wieku 12 lat wyjechałam do Niemiec. Tam mieszkałam 10 lat. Uczęszczając do szkół nauczyłam się od podstaw języka, poznałam bogatą historię kraju ale także kulturę i mentalność jego mieszkańców.

Mojemu pobytowi zawdzięczam bardzo dobrą znajomość języka, którą pogłębiłam podczas studiów. Wiedzą tą od wielu lat służę klientom, dla których z powodzeniem wykonuję powierzone mi zlecenia.

Serdecznie zapraszam do współpracy!